ДУИ: Промена на законот за нотари

Решавање на проблемот на недостатокот на албанскиот јазик во Законот за нотари. Образложение: „Министерството за правда веќе го подготви првиот нацртзакон за нотари во согласност со Законот за употребата на јазиците и наскоро ќе влезе во владина и собраниска процедура.…

ДУИ: Подобрување на инфраструктурата на сите албански училишта

„Демократската Унија за Интеграција во наредниот мандат ќе продолжи со подобрувањето на инфраструктурата и уредувањето на просторот за учење во средно училиште, во сите општини, а особено за образованието на албански јазик, каде што барањата и потребите се во континуиран…

ДУИ: Изградба на 25-30 индустриски комплекси во технолошката зона во Тетово

За Демократската унија за интеграција и натаму ќе останат приоритет индустриската технолошка зона на Тетово, која ја основавме на 28 мај 2010 и предвидено е таму да се изградат околу 25-30 индустриски комплекси. Технолошката индустриска развојна зона во Тетово ќе…

ДУИ: Електронски услуги на албански јазик

Демократската унија за интеграција ќе се ангажира особено во понудата на Електронски услуги на албански јазик и создавање на нови електронски услуги кои ќе го олеснат животот на граѓаните. [Рок: 2015 година]…

ДУИ: Во 2020 година да се зголемат инвестициите во истражување и развој

Во Европската унија во Стратегијата Европа 2020, таргетот на инвестиции во науката (истражување и развој) изнесува 3% од бруто домашниот производ до 2020 година (од буџетот и приватните инвестиции). Демократската унија за интеграција ќе се посвети на реализацијата на оваа…

ДУИ: Изградба на нов универзитетски комплекс за ДУТ во Скопје

Изградба на нов универзитетски комплекс за Државниот Универзитет на Тетово во Скопје. [Рок: 2015 година]…

ДУИ: Изградба на библиотека и спортска сала во ДУТ

Изградба на библиотека и спортска сала во Државниот Универзитет во Тетово. Изградбата на интернат за студентите од ДУТ ќе стане реалност. [Рок: 2015 година]…

ДУИ: Балансиран економски раст помеѓу регионите

Демократската Унија за Интеграција се залага за балансиран економски раст помеѓу регионите, нагласувајќи ги особено Полошкиот (47.4%), Североисточниот (60.7%) и Југозападниот регион (75.0%) како помалку  развиени региони. [Рок: 2015 година]…