Аудио – ленти, шушљупаковци и милионски провизии!

Исцрпна и систематизирана хронологија на досегашните 14 објавени „бомби“ од страна на лидерот на СДСМ, Зоран Заев, во која се поместени цитати и клучни информации за секоја од нив - и со цел да послужат како потсетник, но и како…

Андреј Жерновски: По 10.000 денари за секое новороденче во Центар

 Двојно зголемување на помошта за секое новородено дете во Центар – по 10.000 денари за секое новороденче     Образложение: Во февруари 2014 година Општината ги извести семејствата кои имаат постојано…

Андреј Жерновски: Енергетско ефикасни фасади

Целосна реализација на замената на постоечките дотраени фасади на колективните станбени згради со енергетско ефикасни фасади заедно со замена на дотраената столарија во соработка со сопствениците на становите. Со овој проект во наредните 4…

ВМРО-ДПМНЕ: Стажирање на Македонци од соседните земји и дијаспората во Македонија

Цел на овој проект е доближување на младите од дијаспората до Република Македонија. Предвидено е учество да земат студенти во завршните години на студирање, припадници на македонските заедници во соседните држави и во дијаспората. Истите ќе…

Андреј Жерновски: Изградба на ново основно училиште во Капиштец

Наша цел е општина Центар да биде општина со најдобри училишта, и во смисла на просторни и работни услови и во смисла на квалитет на воспитно-образовниот процес. За таа цел, во претстојниот четиригодишен период ќе пристапиме кон изградба на…

Андреј Жерновски: Гасификација на Општина Центар

Гасификација на Општина Центар со што ќе се овозможат помали сметки за греење и повисоки еколошки перформанси. Гасификацијата ќе се одвива во две фази - во првата фаза ќе се приклучат поголемите потрошувачи, а во втората ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Воспоставување на инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи

Цел на овој проект е поголема достапност до сите информации за работата и услугите на Министерството надворешни работи, за сите засегнати граѓани и странки. Истото ќе допринесе за побрзото информирање, но и извршување на потребите на сите…

Ратко Димитровски: Изградба на 42 социјални станови

„Ќе обезбедиме соодветни услови за почнување со изградба на станбен комплекс наменет за корисници на социјална помош. За таа цел ќе пристапиме кон инфраструктурно и комунално уредување на просторот. Во соработка со Владата на Република…

Владимир Талески: Ќе изградиме нов стадион во Битола

Ќе бидат изградени три нови трибини, а ќе се реконструира сегашата јужна трибина. Ќе изградиме фудбалски стадион кој Битола од Хераклеја до денес никогаш го немала. Реализацијата на проектот ќе почне од 1 јуни, а најголемата инвестиција и…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши…

Андреј Жерновски: Изградба на нова детска градинка во Капиштец

Наша цел е општина Центар да биде општина со најдобро целодневно окружување на нашите најмлади сограѓани, и во смисла на условите за престој и во смисла на квалитет и нега на воспитување. За таа цел, во престојниот четиригодишен период ќе…

Андреј Жерновски: Боемска улица во Дебар Маало

Оформување на посебна Боемска улица во Дебар Маало, по терк на Белградската Скадарлија, каде ќе се чува и негува посебниот скопски шарм, на потегот од ресторан Идадија до Градежниот факултет - по целата должина на сегашната улица Раде…

Андреј Жерновски: Субвенции за купување нов велосипед

 Рефундирање на 30% од цената за купен нов велосипед за граѓаните на општина Центар   Образложение: На 29 мај 2014 година Советот на Општина Центар, на предлог на градоначалникот Андреј…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Билети за повеќе патувања

Овој проект предвидува покрај постојните месечни, повратни и билети во еден правец воведување на нов тип на билети со можност за повеќе патувања (10 патувања).Со издавањето на овој билет МЖ Транспорт АД ќе одобрува 30% попуст од редовната…

ВМРО-ДПМНЕ: Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици

  Со рехабилитирање и реконструкција на дел од постојните железнички станици на Коридор 10 и кракот 10-д согласно добрите практики во ЕУ, се овозможува поквалитетна и побрза услуга за патниците, ќе се воведат современи системи за…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на клучка Смилковци на обиколницата на Скопје

Со изградбата на оваа клучка ќе се доврши сообраќајното решение на обиколницата на Скопје и ќе се овозможи пристап на населението кое гравитира во овој дел од градот до автопатот. Буџет: проценета вредност 600 илјади евра   …

ВМРО-ДПМНЕ се обиде да го прикрие случајот „Актор“

Подолг период институциите работат за да утврдат дали има или нема нешто што е преземено од фирмата („Актор“ ), а е противзаконски. Од друга страна апсолутно е сигурно дека сите постапки кои зависеле од државните институции се…