Писмо до комесарот Хан од 70 граѓански организации: Нема услови за избори во април 2016

НА ЈАН 14, 16 • ОД NVO INFOCENTAR • Повеќе од 70 граѓански организации, платформи и иницијативи упатија заедничкото писмо до еврокомесарот Јоханес Хан и другите меѓународни фактори активни во решавањето на политичката криза во Република Македонија, во кое бараат…

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Демократската Унија за Интеграција, по бројни консултации со меѓународни експерти, реномирани во оваа област, ќе се залага за измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, имено за: Промена на досегашниот трансфер систем на грантови, менувајќи ги сегашните …

ДУИ: Субвенционирање на потрошувачката на енергија

Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија. Со оваа програма ќе се субвенционира потрошувачката на енергија (електрична енергија, греење со дрва, јаглен, нафта за домаќинство и за греење). Корисниците на оваа програма се повеќечлените домаќинства, кои се корисници на социјална…

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

Се обезбедува ново право за лице кое до 18-годишна возраст го имало статусот на дете без родители и без родителска заштита, во вид на право на парична помош за студирање во износ од 9000 денари ако користи изнајмен социјален стан,…

ДУИ: Два дневни центри во Чаир и Липково за нега на деца со посебни потреби

Во текот на 2011 година ќе бидат отворени два дневни центри во Чаир и Липково за нега на повеќе од 30 деца со посебни потреби. [Рок: 2011]…

ДУИ: Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош

Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош за нивната професионалност и нивно полесно снаоѓање на пазарот на трудот. [Рок: 2015]…

ДУИ: Проширување на условените парични надоместоци

Проширување на условените парични надоместоци за семејствата што користат социјална помош за своите деца кои завршуваат основно образование. [Рок: 2015]…

ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

Поставување на високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции, како техничкото модернизирање така и стручното усовршување, ќе се направи лиценцирање на вработените и комјутеризација на сите центри како и ќе се создаде меѓу-институционална врска, при што граѓаните…

ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

Имајќи предвид дека во руралните области се далеку од користењето на народните куjни, каде што е познато дека сиромаштијата во овие региони е поизразена, Министерството за труд и социјална политика ќе преземе иницијатива за проширување на народните куни во овие…

ДУИ: Месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди

Доделување на месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди кои не можат да се движат без помош на ортопедски алатки. [Рок: 2015]…

Блерим Беџети: Владата има волја за постигнување на договор за декриминализција на клевета

За идејата за декриминализација на клевета се работи. Сметам дека за да се спроведе една таква идеја има потреба од сериозен пристап во правните формулации и законите кои го третираат тоа прашање и затоа е потребно време. Се работи за…