Со спинови и неосновани обвинувања против лажните вести

    Дел од годишното обраќање на Претседателот на Република Македонија беше насочено против „лажните вести“. Дали еуфоричните изјави на д-р Ѓорге Иванов против лажните вести се проверливи? Дали изјавите на претседателот Иванов се засновани на факти или продолжение на…

Зошто Иванов не ја поништи аболицијата за сите „политички експонирани лица“?

    Во своето обраќање од 27 мај 2016, Ѓорге Иванов изјави дека „Во согласност со Законот за дополнување на Законот за помилување, донесов одлука за поништување на одлуките за помилување – ослободување од гонење без спроведување на постапка за…

Кој е одговорен за кршење на правото на слобода на изразување со донесување на Законот за заштита на приватноста?

    Заклучоците и препораките на Венецијанската комисија во однос на Законот за заштита на приватноста се повод да го покренеме прашањето за одговорноста за прекршување на правото на слобода на изразување со самото донесување на овој закон   Пишува:…