Довербата во медиумите во Македонија меѓу најниските во Европа

Генерално погледнато, според процентот на недоверба кон медиумите воопшто, Македонија е втора во Европа, заедно со Обединетото Кралство, каде дури 52 отсто од населението не им верува на медиумите. Состојбата е полоша само на Малта, каде недовербата изнесува 53 отсто…

 

Довербата на граѓаните во медиумите во Македонија и натаму опаѓа и според најновите истражувања на сериозни инститиуции каква што Европската радиодифузна уија (ЕБУ).

Генерално погледнато, според процентот на недоверба кон медиумите воопшто, Македонија е втора во Европа, заедно со Обединетото Кралство, каде дури 52 отсто од населението не им верува на медиумите. Состојбата е полоша само на Малта, каде недовербата изнесува 53 отсто….

Повеќе прочитајте во веста за истражувањето што ја објави агенцијата МЕТА