ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

„Модернизирање на железничката инфраструктура Коридор 8 Кичево-Лин.  За овој проект изготвен е главниот идеен проект. Според ветувањето на ДУИ ќе започне основниот проект и физибилити студијата за изградба на железницата, проект за кого е потребнаинвестиција од околу 300 милиони евра.“

Образложение:

Според Утрински весник, прилог од 13.06.2011 изградбата на пругата Кичево – Лин,  дел од коридорот Исток – Запад, ќе започне најрано во 2015.

Почетокот на изградбата на кракот на Коридорот 8, од Кичево до Лин во Албанија, кој беше најавен за 2012 година, се одложува за најмалку три години.