ДУИ: Проширување на условените парични надоместоци

Проширување на условените парични надоместоци за семејствата што користат социјална помош за своите деца кои завршуваат основно образование. [Рок: 2015]

Образложение:

Ветувањето се истражува