ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

„Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци и патиштата кои водат до Бреза и Малино. Реконструкцијата на преостанатиот дел на патниот правец Скопје-Танушевци ќе продолжи се до негово целосно асфалтирање.“

Образложение:

Ветувањето на ДУИ, не соддржува прецизен рок на изведба, ниту се спомнува вредноста на инвестицијата, ниту кој ќе инвестира.