ДУИ: Тековни проекти за отпадни води

„Приватни пречистителни станици на општина Сарај. Проектот достигнува вредност од 4,5 милиони евра.“ [Рок: 2015]

Образложение:

Според информации добиени од прилог од builg.mk објавен на  14.02.2011, дознаваме дека проектот е започнат во неколку населени места и истиот продолжува да се изведува.