Биографии на новите градоначалници

Еркан Арифи

Аце Коцевски

Исен Асани

Исен Шабани

Горан Трајковски

Азем Садики

Албион Џемаили

Енвер Пајазити

Блерим Сејдиу

Тони Делков

Звонко Пекевски

Перо Костадинов

Љубе Кузманоски

Ивица Димитров

Герасим Конзулов

Борјанчо Мицевски

Драган Тренчовски