Наместо во септември, отворањето на градинката во Куманово пролонгирано за декември

ВМРО-ДПМНЕ бараше нови избори и со сите сили го спречуваше давањето на мандатот

Карпош не доби локална гасоводна мрежа за 8.000 домаќинства

Доцни Зeлениот катастар на Скопје на чија подготовка се чека цела деценија

Спортската сала во О.У. „Дитуриа“ во с. Липково е изградена на време

Асфалтиран патот во село Балиндол

Старата чаршија во Скопје беше осветлена на време

Реконструирана спортската сала во О.У. „Перпарими“ во Чегране

Пензионерите добија еден бесплатен викенд

Општина Аеродром повеќе од 11 години кираџија

Изграден патот до манастирот „Свето Преображение” во Зрзе

Заменети прозорците на О.У. „Гоце Делчев“ во Гостивар

Трамвајот во Скопје само пуста желба

Не е изградено ново основно училиште во Визбегово

Театарот во Велес наместо 10,5 чинеше 12 милиони евра

Во Расадник не е изградена монтажна катна гаража

Фонд за енергетска ефикасност: фонд нема, останаа зборовите

Нема бесплатни градинки во Карпош