Александар Петрески: Приоритетни проекти за 2009-2013