Изгрaден е Mостот на демократијата во Гостивар

Асфалтирани внатрешните улиците во село Симница

Заменети прозорците на О.У. „Гоце Делчев“ во Гостивар