Министерот поголем експерт од релевантните институции за испитување на квалитетот на водата

Градоначалникот на Дојран ги потценува стручните наоди на надлежните институции

Владимир Пешевски: Бројот на туристи во Македонија е зголемен