Тодоров напразно се фали – и претходниците вработувале во здравството

МЗ и средствата за ХИВ: Со помалку пари до поголем ризик

Министерот поголем експерт од релевантните институции за испитување на квалитетот на водата

Градоначалникот на Дојран ги потценува стручните наоди на надлежните институции

Mинистре Тодоров, и ние ги читаме извештаите за здравството на кои се повикувате

Здравствената грижа за осудените лица е лоша

Тодоров: За првпат по 50 години Македонија доби државна кардиохирургија

Никола Тодоров: Сериозен бенефит за младите лекари

Маја Парнаџиева-Змејкова: Смртта на Тамара не е поврзана со нејзината неопходна операција?

Никола Тодоров: По 1989 година во Македонија за првпат e извршена кадаверична трансплантација на бубрег

Никола Тодоров: Клиничкиот центар во Скопје и Клиничката болница во Штип се во напредна фаза

Никола Тодоров: Во Македонија за прв пат извршена трансплантација на рожница

Никола Тодоров: Буџетот за здравство е 6 пати поголем од времето на владеење на СДСМ

Никола Груевски: Буџетот за здравство е 7 милијарди денари повисок од времето на СДСМ

Никола Тодоров: Бесплатни ПАП тестови од 1 април