Нова опструкција кон политичкиот договор и законите

Недоследно: Министерството за земјоделство настапува како партиски орган

Ромевски против Ромевски: Прогностичкиот модел не го бива!

Никола Груевски: Субвенционирањето на земјоделското производство постојано се зголемува и достигна 130 милиони евра