„Не слета“ новиот систем за воздухопловна навигација

Доцни новиот Моде-С секундарен набљудувачки радар

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за воздухопловна безбедност

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на аеродромот Александар Велики