Тетовци сѐ уште чекаат јавен градски превоз

Асфалтиран патот Арачиново – Грушино

Асфалтиран е патот во с. Мирдита, Гостивар

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

Изграден патот до езерото Мантово

Отворен е Дневен центар за стари лица во Општина Илинден

Македонија со скромен иновативен потенцијал

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ВМРО-ДПМНЕ: Саеми на трудот

ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на електричен и електронски отпад

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Прашај ги надлежните“

ВМРО-ДПМНЕ: База на податоци за децентрализација и регионален развој

ВМРО-ДПМНЕ: Локална регулаторна гилотина

ВМРО-ДПМНЕ: Деловни инкубатори

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“