ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“