Вработени преку лотарија во „Македонски шуми“ се уште „дремат“ дома

Индустриските зони во Ѓорче Петров на големо најавувани, па заборавени

Владата вети континуирано, а само еднаш даде субвенции на младите претприемачи

Реализиран проектот за фискални каси со ГПРС

Споредување на неспоредливото за инвестиции низ три децении

Скапата лопата фрлена во ТИРЗ Радовиш досега не донесе странски инвестиции

Хроника за една нереализирана инвестиција: 5000 вработувања преку “Веибо – груп”

Неисполнето: Не е изградена индустриската зона Мауцкер

ВМРО-ДПМНЕ: Регулаторна гилотина на прописите за занаетчискиот сектор

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Основање на еквити и мезанини инвестициски фондови

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

ДУИ: Развој на туризмот на Шар Планина