Владата формално го исполни Планот 3-6-9 во делот на медиумите за првите три месеци

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

ДУИ: Електронски услуги на албански јазик

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитално радио

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на микробрановите врски