Донесен е нов Закон за енергетика усогласен со европските директиви

СДСМ не воведе енергетски правобранител

Исклучените од следната година нема да плаќаат парно

Повторно евтина дневна тарифа на струјата

Гасификацијата на Неготино треба допрва да се спроведува

Карпош не доби локална гасоводна мрежа за 8.000 домаќинства

Гасификацијата на Крива Паланка тапка во место

Битола сè уште чека на централното греење ветено пред пет години

Наместо по 500, по 300 евра субвенции за сончеви колектори

Изграден гасоводот Клечовце – Штип

Фонд за енергетска ефикасност: фонд нема, останаа зборовите

Не е формиран нов државен институт за енергетика

„Луково Поле“ уште не мрднало од фазата на проценување

Само најави за рестартирање на „Тајмиште“

Рудникот „Стогово“  сè уште не почна со работа

Ревитализирани шесте големи хидроцентрали

Изграден паркот на ветерни електрани „Богданци“

Неисполнето: „Чебрен“ не се гради ниту „соло“- без „Галиште“