Владата вети и воведе „Отчетномер“

Нов веб сајт на Општина Гостивар со податоци и информации од јавен карактер

Сите министерства сè уште не ја објавија целата листа документи од јавен карактер

Министерствата објавија само дел од документите од јавен карактер

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

Нема апликација „Пешачи низ Македонија“

Проектот “Културни информативни зони” спроведен само на хартија

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Логистичко-информатички систем (ЛИС) и Географско-комуникациски информатички систем (ГКИС)

ВМРО-ДПМНЕ: Документ менаџмент систем

ВМРО-ДПМНЕ: Зајакнување и проширување на главната мрежа на МВР

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за информациска безбедност

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска лична карта

ВМРО-ДПМНЕ: Скратување на чекорите за добивање безбедни документи

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на интернет-страницата на МВР

ВМРО-ДПМНЕ: Биометричка технологија при регистрација на невработените лица

ВМРО-ДПМНЕ: Онлајн барање за паричен надоместок