Исполнети мерките од „Планот 3-6-9“ во делот за реформа на јавната администрација

Воведено е флексибилно работно време за администрацијата

Сè уште нема автомати за издавање документи

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

ВМРО-ДПМНЕ: Апликација за онлајн учество во активни мерки

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

ВМРО-ДПМНЕ: Дополнителни канцеларии на Агенцијата за вработување

ВМРО-ДПМНЕ: Онлајн барање за паричен надоместок

ВМРО-ДПМНЕ: Примена на стандардот WCAG 2.0

ВМРО-ДПМНЕ: Управување со ресурсите (ERP)

ВМРО-ДПМНЕ: Електронски систем за управување со знаењето

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско плаќање на административни такси

ВМРО-ДПМНЕ: ИТ-стандарди во државните институции

ВМРО-ДПМНЕ: Управување на односите со граѓаните

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Документи