Граѓаните сѐ уште не можат електронски да добијат 50 најчесто издавани документи

Направени се чекори за поголема транспарентност на јавната администрација

Пребројувањето покажа дека во јавниот сектор нема 180.000 вработени

Не е направен ветениот регистар за точниот број вработени во јавниот сектор

Укинати се психолошките тестови за вработување во државната администрација

Ќе поминат ли законските измени со кои ќе се скратат патните трошоци за пратениците

Исполнети мерките од „Планот 3-6-9“ во делот за реформа на јавната администрација

Воведено е флексибилно работно време за администрацијата

Сè уште нема автомати за издавање документи

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

ВМРО-ДПМНЕ: Апликација за онлајн учество во активни мерки

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

ВМРО-ДПМНЕ: Дополнителни канцеларии на Агенцијата за вработување

ВМРО-ДПМНЕ: Онлајн барање за паричен надоместок

ВМРО-ДПМНЕ: Примена на стандардот WCAG 2.0