Ветувањето за спомениците во Прилеп исполнето – градоначалникот под истражна постапка

Црквата Св.Ѓорѓи во С.Курбиново – културно наследство кое ни се распаѓа пред очи

Недоследно: Нема да се гради нов објект на Универзална сала

ДУИ: Градење на Плоштадот Скендербег

ВМРО-ДПМНЕ: Совети на млади во општините и државен совет за млади

ВМРО-ДПМНЕ: Доделување на национални пензии согласно со измените на Законот за култура

ВМРО-ДПМНЕ: Доделување на титула „национален уметник“

ВМРО-ДПМНЕ: Трета верска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на старото градско јадро на Битола за културно наследство

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на старото градско јадро на Крушево за културно наследство

ВМРО-ДПМНЕ: Изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за музичка и сценско-уметничка дејност

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за аудиовизуелната дејност/кинематографија

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за поттикнувања на странски вложувања во филмската и телевизиската продукција

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за издавачката дејност