Преговорите за нови амбасадори се почнати, столчињата сè уште празни

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Македонско лоби во ЕУ“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Форум на македонски експерти во странство“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Далеку, а блиску“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Регионални форуми“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Ало ЕУ“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Учиме за ИПАРД“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „е-Дијаспора“

ВМРО-ДПМНЕ: Нови мерки од Програмата ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Програма ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Проекти финансирани од европски фондови

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка за македонското иселеништво

ВМРО-ДПМНЕ: Редовни контакти со македонската дијаспора

ВМРО-ДПМНЕ: Политика на отворени врати за иселениците

ВМРО-ДПМНЕ: Економска дипломатија

ВМРО-ДПМНЕ: ООН и УНЕСКО

ВМРО-ДПМНЕ: Набљудувачки статус во Организацијата на американските држави

ВМРО-ДПМНЕ: Проширување на дипломатската мрежа