Само малку градинки во Општина Центар со енергетски фасади

Ниту една нова градинка во Куманово

Над 1.400 ученици на О.У. „Исмаил Ќемали“ во Чаир, следат настава во мизерни услови

Не е изградено ветеното основно училиште во Горно Нерези

Не е направена темелна реконструкција на ОУ „Јоаким Крчовски“ во Волково

Учениците од ОУ „Петар Мусев“ не добија нова спортска сала

Во тек е изградбата на училиштето во Капиштец

Спортската сала во Арачиново е изградена со задоцнување

Основното училиште во с. Черкез, се уште без спортска сала

Училиштето во Селце недовршено и по 16 години

Реконструирана спортската сала во О.У. „Перпарими“ во Чегране

Заменети прозорците на О.У. „Гоце Делчев“ во Гостивар

Штипското ОУ „Славејко Арсов“ сè уште без ветените училници

Не е изградено ново основно училиште во Визбегово

Недовршена реконструкцијата на ОУ „Ванчо Прке“ – Штип

Не е направена надградба на ОУ „Тихомир Милошевски“ во Ново Село

Средното „Ѓошо Викентиев“ во Кочани остана без интернат

Училиштето „Кирил и Методиј“ во Иловица се подновува