Започна проектот за враќање на маалските полицајци

Додека се чека „наследникот“ на Дарлишта, им истече мандатот на уште две уставни судијки

Не е избран член на Советот на јавни обвинители

Противпожарната станица во Штип не е преселена

Нема портал за даночни и царински пресуди

Нема закажување за лична карта по СМС

Граѓаните лични документи може да извадат само во местото на живеење

Иванов не го исполни ветувањето: „Промотори на култура на уставноста“

Нема видеонадзор како сообраќајците контролираат

Неисполнето: Лични карти во вашиот дом

Неисполнето: Не е воспоставена посебна институција за контрола на полицијата

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на Затвор Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на воспитно-поправен дом Тетово

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на Затвор Куманово

ВМРО-ДПМНЕ: Одделение за осудени лица во рамките на „Бардовци“

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на Казнено-поправниот дом Идризово и затворот Битола