ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање и ќе ги опремување на просториите на јавните обвинителства

ВМРО-ДПМНЕ: Нова зграда за Јавното обвинителство

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на судската зграда и опремување на Основниот суд во Битола

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик

ДУИ: Промена на законот за нотари

Решавање на проблемот на недостатокот на албанскиот јазик во Законот за нотари. Образложение: „Министерството за правда веќе го подготви првиот нацртзакон за нотари во согласност со Законот за употребата на јазиците и наскоро ќе влезе во владина и собраниска процедура. Сите закони треба да ја одразуваат рамката што го дава законот за користење на албанскиот јазик. Еден од нив е законот за нотери. Нацрт-верзијата на законот е подготвена и вграден е албанскиот јазик во службена употреба во сите заверени  нотерски…

ВМРО-ДПМНЕ: Воен правобранител – омбудсман

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“

ВМРО-ДПМНЕ: Армијата за граѓаните

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на воениот персонал во меѓународните операции

ВМРО-ДПМНЕ: Ангажман во мировните мисии

ВМРО-ДПМНЕ: Рекреација на припадниците на армијата

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Лепеза“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Aктивна резерва“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „АРМ – мој вистински дом“

ВМРО-ДПМНЕ: Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“