Армијата го доби ветеното покачување на платите од десет отсто

Започна проектот за враќање на маалските полицајци

Додека се чека „наследникот“ на Дарлишта, им истече мандатот на уште две уставни судијки

Не е избран член на Советот на јавни обвинители

Противпожарната станица во Штип не е преселена

Нема портал за даночни и царински пресуди

Нема закажување за лична карта по СМС

Граѓаните лични документи може да извадат само во местото на живеење

Иванов не го исполни ветувањето: „Промотори на култура на уставноста“

Нема видеонадзор како сообраќајците контролираат

Неисполнето: Лични карти во вашиот дом

Неисполнето: Не е воспоставена посебна институција за контрола на полицијата

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на Затвор Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на воспитно-поправен дом Тетово

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на Затвор Куманово

ВМРО-ДПМНЕ: Одделение за осудени лица во рамките на „Бардовци“