Отворена првата градинка во населбата Пинтија

Отворен е Дневен центар за стари лица во Општина Илинден

Радишани доби нова градинка

Во Усје отворен Дневен центар за лица со посебни потреби

Припор ја доби првата градинка

Неисполнето: E-пријава за упис во градинка

Заменет е покривот на градинката во Пржино

Градинката Пчелка 1 допрва ќе се реконструира

Зеленчукови и овошни градини во детските градинки

Паричната помош за згрижувачки семејства е зголемена за 25 проценти

Нема бесплатни градинки во Карпош

Исполнето: Во Капиштец отворен Дневен центар за лица со интелектуална попреченост

Отворен е Дневниот центар за стари лица во Маџари

Не е изградена нова градинка во Влае 1

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

ДУИ: Два дневни центри во Чаир и Липково за нега на деца со посебни потреби

ДУИ: Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош

ДУИ: Проширување на условените парични надоместоци