Граѓаните можат да присуствуваат на собраниски седници

Реактивиран Клубот на пратенички