Не се покачени платите на здравствените работници

Не се намали времето за чекање за операција на катаракта

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

ВМРО-ДПМНЕ десет години ветува електронски здравствени картички, рецепти и упати

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

На пациентите сè уште им се издаваат хартиените упати и рецепти

Болницата во Струмица ќе ја реконструира фирма која се поврзува со експремиерот Георгиевски

Неисполнето: Болницата во Штип ќе „почнеме да ја градиме од 2014 до 2018“

Неисполнето: Новиот „Клинички“ стана „клинички случај“

Исполнето: ФЗОМ поблиску до граѓаните

Здравствените книшки сè уште се потребни за дел од осигурениците

Неисполнето: Во Шуто Оризари сè уште нема гинеколог

ВМРО-ДПМНЕ: Телефонска линија за медицински совети (Ало докторе)

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: Поливалентни вакцини

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши замена на подови, тавани, ѕидни облоги, прозори и врати, како и замена на целокупната инсталација. Во рамки на истиот објект ќе се изврши и замена на кровот и кровната конструкција и ќе се изведе комплетно нова термофасада. Буџет: 21.183.600 денари Рок: [2014 година] Образложение:…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска здравствена картичка

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ