Граѓаните сè уште мака мачат да најдат лекови на рецепт после 15-ти во месецот

Владата сè уште не презела мерки за бесплатно болничко лекување на граѓаните

Не се покачени платите на здравствените работници

Не се намали времето за чекање за операција на катаракта

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

ВМРО-ДПМНЕ десет години ветува електронски здравствени картички, рецепти и упати

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

На пациентите сè уште им се издаваат хартиените упати и рецепти

Болницата во Струмица ќе ја реконструира фирма која се поврзува со експремиерот Георгиевски

Неисполнето: Болницата во Штип ќе „почнеме да ја градиме од 2014 до 2018“

Неисполнето: Новиот „Клинички“ стана „клинички случај“

Исполнето: ФЗОМ поблиску до граѓаните

Здравствените книшки сè уште се потребни за дел од осигурениците

Неисполнето: Во Шуто Оризари сè уште нема гинеколог

ВМРО-ДПМНЕ: Телефонска линија за медицински совети (Ало докторе)

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: Поливалентни вакцини

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши замена на подови, тавани, ѕидни облоги, прозори и врати, како и замена на целокупната инсталација. Во рамки на истиот објект ќе се изврши и замена на кровот и кровната конструкција и ќе се изведе комплетно нова термофасада. Буџет: 21.183.600 денари Рок: [2014 година] Образложение:…