Партиципација за болничко лекување сè уште плаќаат мнозинството граѓани

Сè уште не се укинати рестриктивните законски одредби за абортусот

Обезбедени доволно пари за превенција и борба против ХИВ и Сида

Лекарите и сестрите сè уште не го добиле ветеното покачување за дежурствата

Владата постигна договор за лекот „спинраза“, најави и други лекови за ретки болести

Граѓаните сè уште мака мачат да најдат лекови на рецепт после 15-ти во месецот

Владата сè уште не презела мерки за бесплатно болничко лекување на граѓаните

Не се покачени платите на здравствените работници

Не се намали времето за чекање за операција на катаракта

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

ВМРО-ДПМНЕ десет години ветува електронски здравствени картички, рецепти и упати

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

На пациентите сè уште им се издаваат хартиените упати и рецепти

Болницата во Струмица ќе ја реконструира фирма која се поврзува со експремиерот Георгиевски

Неисполнето: Болницата во Штип ќе „почнеме да ја градиме од 2014 до 2018“

Неисполнето: Новиот „Клинички“ стана „клинички случај“

Исполнето: ФЗОМ поблиску до граѓаните

Здравствените книшки сè уште се потребни за дел од осигурениците