Неисполнето: Во Шуто Оризари сè уште нема гинеколог

ВМРО-ДПМНЕ: Телефонска линија за медицински совети (Ало докторе)

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: Поливалентни вакцини

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши замена на подови, тавани, ѕидни облоги, прозори и врати, како и замена на целокупната инсталација. Во рамки на истиот објект ќе се изврши и замена на кровот и кровната конструкција и ќе се изведе комплетно нова термофасада. Буџет: 21.183.600 денари Рок: [2014 година] Образложение:…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска здравствена картичка

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

ДУИ: Изградба на нова болница во Струга

ДУИ: Изградба на новата Универзитетската клиника во Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки на тркала

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки во руралните средини

ВМРО-ДПМНЕ: Амбуланти во руралните средини

ВМРО-ДПМНЕ: Плаќање на лекарите во болниците по учинок

ВМРО-ДПМНЕ: Ангажирање на доктори по оштините

ВМРО-ДПМНЕ: Телемедицина, онлајн едукација и набљудување на болните

ВМРО-ДПМНЕ: Достоинствени психијатриски установи