ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

ДУИ: Изградба на нова болница во Струга

ДУИ: Изградба на новата Универзитетската клиника во Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки на тркала

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки во руралните средини

ВМРО-ДПМНЕ: Амбуланти во руралните средини

ВМРО-ДПМНЕ: Плаќање на лекарите во болниците по учинок

ВМРО-ДПМНЕ: Ангажирање на доктори по оштините

ВМРО-ДПМНЕ: Телемедицина, онлајн едукација и набљудување на болните

ВМРО-ДПМНЕ: Достоинствени психијатриски установи

ВМРО-ДПМНЕ: Утврдување на единствените и референтни цени на лекови

ВМРО-ДПМНЕ: Центар за возрасни болни од цистична фиброза

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Стоп на грешките во медицинската практика“

ВМРО-ДПМНЕ: Канцеларии на ФЗОМ и во помали општини

ВМРО-ДПМНЕ: Мапа на здравствените услуги и покриеност на региони

ВМРО-ДПМНЕ: „Ин Виво (инсеминации)“