Бесплатен „пензионерски воз“ еднаш месечно

Пругата Битола – Кременица стаса само до првиот километар

Реновирана е Железничката станица во Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на брзината на движење на возовите до максимални 120 km/h на делницата во должина од 30 км. Буџет: 9.400.000 евра [Рок: 2014 година]   Образложение: Реконструкцијата на пругата Ногаевци – Неготино почна на 27 декември 2013 година. Министерот за транспорт и врски,…

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска резервација на билети за железнички сообраќај

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско издавање билети за железнички сообраќај

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови/репарирани товарни вагони

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови моторни и електромоторни гарнитури

ВМРО-ДПМНЕ: Надградба на железничката станица во Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Железничка пруга до Кавадарци

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Албанија

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Куманово – Бељаковце

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Бугарија

ВМРО-ДПМНЕ: Реконтрукција на железничките станици долж Коридор 10

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Битола – Кременица

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга во должина од 54 км од Коридор 10