Укинато електронското полагање на ловечки испит

Во тек е изградбата на нов водовод во Општина Желино

Нe е почната реконструкцијата на водоводот во Општина Арачиново

Во тек е изградбата на водоводот во Општина Липково

Граѓаните на Штип ќе плаќаат поевтина вода за пиење

Се очекува земјоделците да добијат „зелена нафта“ оваа година

Системот за наводнување во Дебар не е реконструиран

Почна регулацијата на Виничка Река

Не е изградена браната „Конско“

Само најави за изградба на фекална мрежа на Партизанска

Онлајн-совети и информации за земјоделците

SCADA системот на скопски „Водовод“ стои во место

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

ВМРО-ДПМНЕ: Поволно кредитирање на земјоделството преку Македонска банка за поддршка на развојот

ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

ДУИ: Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар

ДУИ: Тековни проекти за отпадни води