Сè уште не е расчистена дивата депонија во село Глоѓи

Создадени се законските услови за зголемување на урбаното зеленило

Изградбата на десниот фекален колектор на реката Вардар сè уште не е почната

Прилеп, со задоцнување, ќе добие секундарна селекција на отпад

Отворена е новата претоварна станица за смет во Тетово

Просторот пред ТЦ Буњаковец не е урбано уреден и хуманизиран

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Обновено е зеленилото во повеќе делови на Центар

Не е изграден колекторски систем во Радожда

Охрид не доби регионална депонија

Депонијата за инертен отпад во Битола функционира од 2016 година

Ниту Арифи не успеа да се справи со депониите во Тетово

Изграден паркот покрај кејот на Вардар во Ново Лисиче

Доцни изградбата на пречистителната станица во Струмица

Куманово сè уште го нема решено проблемот со отпадот

Гостивар доби пречистителна станица за вода

Скопје не доби современа компостара

Асфалтиран и осветлен e центарот на с.Форино, Гостивар