Не е изграден колекторски систем во Радожда

Охрид не доби регионална депонија

Депонијата за инертен отпад во Битола функционира од 2016 година

Ниту Арифи не успеа да се справи со депониите во Тетово

Изграден паркот покрај кејот на Вардар во Ново Лисиче

Доцни изградбата на пречистителната станица во Струмица

Куманово сè уште го нема решено проблемот со отпадот

Гостивар доби пречистителна станица за вода

Скопје не доби современа компостара

Асфалтиран и осветлен e центарот на с.Форино, Гостивар

Асфалтиран патот во село Балиндол

Старата чаршија во Скопје беше осветлена на време

Државата сè уште не знае кој најмногу загадува во тетовско

Каналот во Арачиново сè уште е незавршен

Трпејца далеку од изградба на фекална канализација

Изграден паркот „Бановина“ во Горно Лисиче

Скопје доби „Фестивал на цвеќето“

Не е формирана „Еко-канцеларија за подигнување на еколошка свест на компаниите“