Не е решен проблемот со дивата депонија во Струга

Општина Илинден доби контејнери за селектирање на отпадот

Град Скопје продолжи да дава субвенции за велосипеди

Општина Карпош со субвенции за купување велосипеди

Се чистат дивите депонии во Прилеп

Сè уште не е расчистена дивата депонија во село Глоѓи

Создадени се законските услови за зголемување на урбаното зеленило

Изградбата на десниот фекален колектор на реката Вардар сè уште не е почната

Прилеп, со задоцнување, ќе добие секундарна селекција на отпад

Отворена е новата претоварна станица за смет во Тетово

Просторот пред ТЦ Буњаковец не е урбано уреден и хуманизиран

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Обновено е зеленилото во повеќе делови на Центар

Не е изграден колекторски систем во Радожда

Охрид не доби регионална депонија

Депонијата за инертен отпад во Битола функционира од 2016 година

Ниту Арифи не успеа да се справи со депониите во Тетово

Изграден паркот покрај кејот на Вардар во Ново Лисиче