Скопје не доби современа компостара

Асфалтиран и осветлен e центарот на с.Форино, Гостивар

Асфалтиран патот во село Балиндол

Старата чаршија во Скопје беше осветлена на време

Државата сè уште не знае кој најмногу загадува во тетовско

Каналот во Арачиново сè уште е незавршен

Трпејца далеку од изградба на фекална канализација

Изграден паркот „Бановина“ во Горно Лисиче

Скопје доби „Фестивал на цвеќето“

Не е формирана „Еко-канцеларија за подигнување на еколошка свест на компаниите“

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за зеленило

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Криволак“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Мариово“

ВМРО-ДПМНЕ: Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, железнички пруги и аеродроми

ВМРО-ДПМНЕ: Национална програма за редукција на емисии на одредените загадувачки супстанции