Асфалтиран патот во село Балиндол

Старата чаршија во Скопје беше осветлена на време

Државата сè уште не знае кој најмногу загадува во тетовско

Каналот во Арачиново сè уште е незавршен

Трпејца далеку од изградба на фекална канализација

Изграден паркот „Бановина“ во Горно Лисиче

Скопје доби „Фестивал на цвеќето“

Не е формирана „Еко-канцеларија за подигнување на еколошка свест на компаниите“

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за зеленило

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Криволак“

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Мариово“

ВМРО-ДПМНЕ: Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, железнички пруги и аеродроми

ВМРО-ДПМНЕ: Национална програма за редукција на емисии на одредените загадувачки супстанции

ВМРО-ДПМНЕ: Државната мрежа за мониторинг на воздухот