Ромевски против Ромевски: Прогностичкиот модел не го бива!