Неумесно е да се каже дека барокната зграда на Водовод е евтина!