Одлуката на ДИК не предвремено, туку е задоцнето објавена