Изградбата на градинката во Кавадарци доцни три години