Последиците од невремето во Порој сè уште не се санирани