Нема нова градинка во Расадник

Изградени се спортските игралишта во Пинтија и с.Драчево

Направена е нова градинка во Црниче

Не е формиран инкубатор за мали претпријатија во Општина Кисела Вода

Билјана Беличанец – Алексиќ

Отворена првата градинка во населбата Пинтија

Кисела Вода доби нов Дом на културата

Изградени детско и спортско игралиште во Усје

Направена е реконструкција на ОУ „Круме Кепески“ во Кисела Вода

Изграден детскиот парк кај Теферич

Изградено тениското игралиште во Драчево

Во Усје отворен Дневен центар за лица со посебни потреби

Припор ја доби првата градинка

Во Расадник не е изградена монтажна катна гаража

Заменет е покривот на градинката во Пржино

Во Драчево изграден Паркот на бранителите

Нема абер од спортско-рекреативниот центар во Пржино

Изградено новото ОУ„Рајко Жинзифов“ во Драчево