СЈО мора да постапува по прислушуваните материјали, пред да ги уништи

СЈО има мандат и за истраги, и за обвиненија до 2020 година