Учениците од ОУ „Кочо Рацин“ во с. Петровец учат во нова училишна зграда