Почна регулацијата на Виничка Река

Изградено повеќенаменско игралиште во село Истибања