Главната улица во село Непроштено е асфалтирана

Не е изградена регионалната градинка во Општина Теарце