Маријанчо Николов: Енормно трошење на буџетот, а полнење по основ на глоби

Марјанчо Николов: Владата нема ниеден проект за енергетика, гасификација и патна инфраструктура