Условеноста не го менува фактот – има покана и датум и за во НАТО и за во ЕУ