Шилегов треба да знае дека има студии на загадувачи во Скопје

Вељановски навистина менувал точки и прекинувал седници